Atkarības problēmas

Atkarības problēmas ir psiholoģiska rakstura traucējumi, kam raksturīga tieksme lietot kādu vielu (alkohols, narkotiskās, psihotropās vielas, smēķēšana u.c.) vai veikt kādu darbību (datorspēles, azartspēles u.c.)atkal un atkal. Tā kā pie vielas vai darbības veidojas pieradums (tolerance), lai iegūtu apmierinājumu deva vai biežums aizvien jāpalielina. Laicīgi nesaņemot attiecīgo vielu vai nespējot veikt darbību, rodas psiholoģiski traucējumi (piemēram, agresija, un rezultātā cilvēks var kļūt bīstams apkārtējai sabiedrībai, u.c.) un arī veselības traucējumi (abstinence). Ilgstoši esot pakļautam atkarībai, cilvēkam bieži rodas veselības traucējumi un uzvedības izmaiņas.