Par KBT

A→B→C 

ABC modelis, ko izmanto KBT 

A – ierosinošais notikums (jeb tas, ko jūs UZSKATĀT par ierosinošo notikumu): situācija, notikums vai problēma, ar kuru sastopaties un pēc kā parasti rīkojaties un jūtaties noteiktā veidā (modelis). Tas var būt kaut kas, kas notiek šobrīd, vai iedomāts notikums nākotnē, kuru gaidāt. Šis notikums var nenotikt realitātē, bet būt iztēles aina jūsu galvā vai atmiņas par kādu notikumu.  

B – jūsu automātiskās (negatīvās) domas un pārliecības, kuras iekļauj jūsu neapzinātos noteikumus jeb dzīves likumus, vērtības un principus, kam sekojat un caur kuriem vērtējat dzīvi un citus cilvēkus un pasauli. Iekšējā runa parāda nozīmi, kuru piešķirat ierosinošajam notikumam.  

C – sekas: jūsu emocijas un ķermeņa sajūtas, kā arī jūsu gribētā vai negribētā uzvedība, rīcība un tās sekas. Rīcības negatīvās sekas parasti turpina uzturēt pazeminātu pašvērtējumu, bezpalīdzīguma un bezjēdzīguma sajūtu, kā arī citus negatīvos aspektus.  

Tas noved pie tā, ka gandrīz katra cilvēka dzīvē ir noteikti rīcības modeļi, kas regulāri atkārtojas – negatīvās sekas uztur negatīvu pārliecību par sevi; negatīva pārliecība rada jaunas negatīvas domas, un aplis ir noslēdzies. KBT šo apli dēvē par apburto loku, un terapijas uzdevums ir šo apburto loku atpazīt, izprast un mainīt. 

Apburtais loks (piemērs) 

Situācija (piemēram, bērns mani neklausa, spītējas, niķojas, utt.

KBT pamata principi: 

  1. Negatīvo domu un pārliecību identificēšana; saite starp domām, emocijām un uzvedību, kā arī uzvedības sekām; 
  1. Negatīvo automātisko domu un dziļo pārliecību analīze un aizvietošana ar reālistiskākām interpretācijām; 
  1. Uzvedības tehnikas un darbs ar emocijām – eksperimenti, ekspozīcijas, iztēles vingrinājumi u.c. tehnikas.