Attiecību un komunikācijas problēmas

Labās attiecībās ir vairāk savstarpējas pozitīvas uzvedības: uzmundrinājumi, atbalsts, spēcināšana, iejūtība, klausīšanās un ievērojami lielāka iecietība un laipnība. Labās attiecībās komunikācija ir skaidra un atklāta.  

Attiecībās, kurās ir problēmas, ir grūtības atklāti runāt ar otru par savām vajadzībām, partneri daudz vairāk īsteno negatīvu uzvedību (kritika, kurnēšana, nepiekrišana, ironija, ignorēšana, pārmetumi un tamlīdzīgi), savukārt pozitīvas un konstruktīvas uzvedības proporcija ir neliela.