Līdzatkarība

Līdzatkarība ir psiholoģiska atkarība no otra cilvēka un viņa uzvedības. Cilvēks, kurš ir līdzatkarīgs, pazaudē sevi un savā ziņā sāk dzīvot otra cilvēka dzīvi. Piemēram, alkohola līdzatkarības gadījumā līdzatkarīgie slēpj no apkārtējiem atkarīgā alkohola problēmu, kontrolē un cenšas alkoholiķi vest pie prāta, cenšas mazināt alholisma sekas. Tomēr līdzatkarība ne vienmēr izpaužas kā saistība ar alkoholismu vai citām atkarībām – līdzatkarīgs cilvēks būtībā ir tāds, kurš ļauj citas personas uzvedībai ietekmēt sevi un kuram ir nepārvarama tieksme palīdzēt un būt noderīgam citiem, atstājot novārtā savas vajadzības.