Murgi un halucinācijas

Murgi ir realitātei neatbilstošas idejas, ko nav  iespējams koriģēt ar racionāliem skaidrojumiem un acīmredzamiem pierādījumiem par ideju neatbilstību patiesībai. Cilvēks nespēj kritiski izvērtēt savu ideju neiespējamību un nav gatavs no savas pārliecības atteikties. Var būt dažādi murgu veidi: 

  • Vajāšanas (paranoīdie) murgi (piemēram, “kāds grib man kaitēt”, “mani izseko”) 
  • Grandiozitātes  murgi (piemēram, “Esmu karalis/ Dievs/ Napoleons” u.tml., “Man piemīt īpašas spējas 
  • Somatiski/hipohondriski (piemēram, “Es jūtu čūskas vēderā” u.tml.) 
  • Murgi par kontroli/ietekmi (piemēram, “Es ar savu skatienu varu likt apstāties tramvajam” u.tml.) 
  • U.c. 

Halucinācijas 

Visbiežāk sastopamās ir dzirdes halucinācijas – cilvēks dzird balsis, kuras, viņaprāt, nāk no ārienes. Šīs “balsis” tie uztvertas kā realitāte – tās pavēl, komentē, diskutē, norāda, komandē; tās var būt pazīstamas un nepazīstamas, t.sk., mirušu cilvēku balsis, balsis no citām planētām, kosmosa u.tml.  

Retāk mēdz būt sastopamas redzes, ožas, garšas un taustes halucinācijas.