Personības traucējumi

Personības īpašības ir pastāvīgs uzvedības modelis, tendence izturēties, just, uztvert, un domāt nosacīti konsekventos veidos, jebkurā laikā un situācijās, kurās šīs īpašības varētu izpausties. Ja personības īpašības ir neelastīgas un neadaptīvas, kā arī rada nozīmīgus funkcionēšanas traucējumus vai subjektīvu diskomfortu, tad tās rada personības traucējumus.  

Personības traucējumi nav tiešas galvas smadzeņu slimības, bojājuma vai citu psihisku traucējumu sekas. 

Personības traucējumus parasti grupē trīs grupās: 

  1. A grupa: iekļauj paranoīdos, šizoīdos un šizotipālos traucējumus. Indivīdi ar šiem traucējumiem bieži izrāda dīvainību un ekscentriskumu. 
  1. B grupa: iekļauj antisociālos, robežstāvokļu, histēriskos un narcistiskos personības traucējumus. 

Indivīdi ar šiem traucējumiem bieži izrāda dramatiskumu, emocionalitāti un nepastāvīgumu 

  1. C grupa: iekļauj izvairīgos, atkarīgos un obsesīvi kompulsīvos personības traucējumus. Indivīdi ar šiem traucējumiem bieži izrāda trauksmi un bailes.