Šizofrēnija

Šizofrēnija ir psihiska saslimšana, kas izpaužas kā emocionālās reakcijas, domāšanas, uztveres un uzvedības izmaiņas. Šizofrēnijai ir raksturīgi t.s. “pozitīvie” un “negatīvie” simptomi.  

  1. “Pozitīvie” simptomi – halucinācijas (sk. sadaļu “murgi un halucinācijas”), murgi (sk. sadaļu “murgi un halucinācijas”), dezorganizēta runa, dīvaina uzvedība.  
  1. “Negatīvie” simptomi – loģikas trūkums domāšanā un izteicienos, afekta trulums, gribas, interešu un motivācijas trūkums, anhedonija (dzīvesprieka trūkums).  Cilvēks norobežojas no citiem, nespēj plānot, organizēt un uzsākt mērķtiecīgas aktivitātes, ātri nogurst, ir grūtības koncentrēties un uztvert un apstrādāt jaunu informāciju. Valoda kļūst nabadzīgāka, ir grūti veidot stāstījumu, veidot asociācijas, radoši domāt un darboties, izprast jokus 

Cilvēkiem ar šizofrēnijas diagnozi nereti tiek atklāta arī depresija un neirotiski traucējumi. Bieži raksturīgs augsts pašnāvības risks.